VisualCron 9.9.8.21702

VisualCron 9.9.8.21702

neteject.com – 127MB – Shareware – Windows
An advanced task scheduler / automation tool for Windows. Client/Server architecture. Remote, secure control across the Internet. Define jobs with tasks that start processes, copy files, execute remote scripts and send keystrokes. "Conditions" controls internal flow of tasks based on errors, last task result, if a file exists or contains a certain text. "Triggers" that starts jobs can either be based on time or system events like when a file has changed, process has started or ended, a change in the event log, etc. Real time status update in a modern, easy to use interface. "Notifications" reports the result for a job or task result in different ways; write to a file, database table or send an email, etc. Visit homepage http://www.visualcron.com for more information

Tổng quan

VisualCron là một Shareware phần mềm trong danh mục Tiện ích tối ưu hóa hệ thống được phát triển bởi neteject.com.

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 63 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của VisualCron là 9.9.8.21702, phát hành vào ngày 19/05/2022. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 28/08/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 9.2.5, được sử dụng bởi 50 % trong tất cả các cài đặt.

VisualCron đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 127MB.

VisualCron Vẫn chưa được đánh giá xếp hạng bởi người sử dụng của chúng tôi


Viết nhận xét cho VisualCron!

Ảnh chụp màn hình (Nhấn vào đây để xem hình lớn hơn)

Cài đặt

người sử dụng 63 UpdateStar có VisualCron cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Mua ngay
neteject.com
Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản